Soldrevne løsninger mot plastforurensing

Plastforurensing i havet er en av vår tids største utfordringer. BTG Solenergi er nå i gang med flere spennende innovasjonsprosjekter hvor vi ser på hvordan vi ved hjelp av solceller kan gjøre noe med dette.  Kontakt Rune Sæterøy på epost, rune@btgas.no, for mer informasjon.