FAQ

Hvorfor handle fra BTG? 

BTG tilbyr solcelleanlegg med lang levetid og gode garantier til konkurransedyktige priser. Årsaken til at vi kan gjøre dette er at vi har minimale administrasjonskostnader, bruker minimalt på annonsering og ikke har noen fordyrende mellomledd i distribusjonen og selger våre løsninger direkte til sluttbruker.

Hvor mye produserer et solanlegg?

Tommelfinger regelen er at anlegg i Sør-Norge innstallert på  solrik plass på riktig måte (dvs mot syd-øst) produserer rundt 1000kw i året per kw solpanel installert.

Kan jeg selge strømmen jeg produserer?

Det du produserer og ikke selv bruker, dvs overskuddskraften, kan du selge til en kraftleverandør. For å kunne gjøre dette må du først tegne en plusskundeavtale med nettselskapet. NB Du trenger ikke å selge strømmen til kraftselskapet forbundet med nettselskap i ditt område. Du kan også selge strømmen til andre kraft selskaper. Det er derfor lurt å sjekke hva de ulike kraftselskapene tilbyr. Noen kraftselskap tilbyr å kjøpe for spotpris mens andre  tilbyr 1 kr per kw. Mer info om plusskunde ordningen og innmating finner du hos NVE. 

Hvilke garantier gir BTG?

Kjøper du et solcelleanlegg gjennom Ilume skal du være trygg på at du får produkter av høy kvalitet med lang varighet. Vi gir 10 års produktgaranti på våre solpanel. og 7 år på alt annet utstyr (bortsett fra batterier). Se detaljer her. 

Er solcelleanlegg lønnsomt?

Hvor lønnsomt et solcelleanlegg avhenger av hvor mye strøm anlegget  produsere gjennom levetiden, hva investeringskostnaden er og utviklingen på strømprisene.

Noen av våre konkurrenter har kalkyler som viser at en vil kunne få 100% avkastning på investeringen basert på relativt moderate antakelser om fremtidig strømpris.

Fordi vil har like gode ytelses og produktgarantier kan du være trygg på at et anlegg fra Ilume ila levetiden vil produserer like mye energi som tilsvarende anlegg hos rådende konkurrenter.

Vi skal ikke påberope oss å være eksperter på fremtidige strømpriser. Det er vi ikke. Men om solcelleanlegg fra våre konkurrenter er lønnsomme, og det vil de være om en legger til grunn relativt moderate prognoser for strømpriser, vil et anlegg fra Ilume være mye mer lønnsomt! Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.